Z nami odzyskasz
nadpłacone raty kredytu we frankach!

Pomoc frankowiczom - możemy
Cię wesprzeć!

Skorzystaj z odfrankowienia
i pozbądź się kredytu we frankach

Zamów bezpłatną analizę
Twojej sprawy

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

1 krok z 2

Sprawdź ile pieniędzy
możesz odzyskać!

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

2 krok z 2

Dziękujemy za przesłanie formularza.

Wkrótce jeden z naszych Doradców Prawych skontaktuje się z Tobą.

Wróć DO FORMULARZA

Pomoc frankowiczom
opis procesu

1

Analiza sytuacji podczas BEZPŁATNEJ ROZMOWY z Doradcą Prawnym - kompleksowa ocena sytuacji, którą przedstawią frankowicze

2

Weryfikacja umowy oraz NATYCHMIASTOWE wskazanie działania i efektów - teraz pozostaje Ci tylko czekać na efekty

3

Dochodzenie powództwa - prowadzimy działanie przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne w Twoim imieniu. Chcemy, aby wyrok sądu był korzystny dla frankowicza

4

SUKCES! w którym uzyskujemy prawomocny wyrok sądu i następuje rozliczenie się z bankiem

Korzyści

Odzyskasz nadpłacone
raty kredytu we
frankach wraz z odsetkami
 

Ograniczysz ryzyko
wzrostu rat
 

Sprzedasz nieruchomość -
jej wartość nie będzie
mniejsza niż zadłużenie

Wykreślisz hipotekę
z nieruchomości

Unieważnisz umowę
kredytu we franku
w całości

Skonsultuj się

Nasza
firma

Naszym celem jest pomoc frankowiczom, a także zapewnienie im komfortu i bezpieczeństwa poprzez profesjonalne i kompleksowe świadczenie pomocy prawnej.

Mogą nas Państwo znaleźć
w 4 lokalizacjach:

  • Gdynia - ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia
  • Warszawa - Sky Light , ul. Złota 59 , 00- 120 Warszawa
  • Słupsk - ul. Hugona Kołłątaja 30 a, 76-200 Słupsk
  • Malbork- ul. Grunwaldzka 25/8, 82-200 Malbork
130

pracowników

10

lat doświadczenia
z kredytami
we frankach

10.000

klientów, którym
pomogliśmy

1500

rozpraw rocznie

Działamy również na terenie całego kraju. Oferujemy pomoc frankowiczom w wyjściu z kłopotów finansowych - bez względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Skonsultuj się
Wniosek o odroczenie spłaty kredytu we frankach

Frankowicze mogą pobrać wniosek o odroczenie spłat motywowany stanem epidemicznym w kraju.

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Bufnal została założona w 2010 roku. Obecnie w kancelarii pracuje kilkunastu specjalistów w dziedzinie prawa, którzy oferują swoją pomoc frankowiczom.

  • Zawsze dążymy do dogłębnego zrozumienia sytuacji klienta – tak, aby podejmowane przez nas działania prowadziły do pełnej realizacji interesów frankowicza. Pozwala nam na to duże doświadczenie oraz zaangażowanie w każdą prowadzoną sprawę, obejmującą kredyty we franku.

  • Pomoc frankowiczom zawsze rozpoczynamy od przeprowadzenia wielopłaszczyznowej analizy sytuacji klienta poprzez kontakt z ekspertami z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa podatkowego. Każdy klient ma dzięki temu pewność, że jego problem zostanie rozwiązany kompleksowo i z najwyższą starannością.

Kancelaria służy pomocą klientom, którzy spłacili lub spłacają kredyty we frankach

Wiemy, jak ważne dla klienta jest optymalizowanie kosztów działań prawnych i dlatego, proponując rozwiązanie, z uwagą analizujemy wszelkie aspekty ekonomiczne danej sprawy. Na pierwszym miejscu stawiamy ugodowe formy rozwiązań, tak aby pomoc frankowiczom w danej kwestii osiągnęła możliwie najbardziej zadowalający efekt końcowy.

  • Do każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie i z największym zaangażowaniem.

  • Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, jak i jednorazowe doradztwo i obsługę określonych projektów.

  • Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte w pracy w międzynarodowych i krajowych kancelariach prawniczych oraz firmach doradczych.

  • Zajmujemy się sprawami związanymi z tzw. odfrankowieniem lub unieważnieniem umowy kredytowej - kredyty we franku to nasza specjalność.

Twój zysk
nasza satysfakcja

Pobierz wniosek o odroczenie spłaty całości rat kredytu we frankach z powodu sytuacji epidemicznej w kraju. Zyskaj czas i środki na podjęcie walki o unieważnienie lub odfrankowienie Twojej umowy!

Wysłaliśmy na Państwa adres email wniosek o odroczenie spłaty całości rat.

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

FAQ

Jaki skutek dla kredytu we franku spowoduje usunięcie LIBOR?

Na wstępie należy wyjaśnić czym jest LIBOR (ang. London Interbank OfferedRate). Zgodnie z definicją referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY. W przypadku kredytów powiązanych z CHF, LIBOR obok marży jest jedną z elementów składających się na oprocentowanie. Co istotne, wskaźnik LIBOR ma całkowicie zniknąć do końca 2021 roku.

W zależności od rodzaju zawartej umowy kredytowej, usunięcie wskaźnika LIBOR może spowodować dwa skutki.

Umowa może być wiążąca dla stron, ale na nowych zasadach tj. jedynie w oparciu o marżę. Wbrew obawom, usunięcie wskaźnika LIBOR nie może doprowadzić do zmiany oprocentowania i wprowadzenia innego wskaźnika do obliczania wysokości odsetek. Takie działania stanowiłby bowiem zmianę umowy w formie aneksu z bankiem, który może być dokonana wyłącznie za zgodą kredytobiorcy.

Usunięcie wskaźnika LIBOR może doprowadzić również do całkowitego unieważnienia umowy. Wymaga to jednak szczegółowej analizy prawnej pod względem możliwości funkcjonowania takiej umowy w obrocie prawnym.

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Wypowiedzenie umowy kredytowej to dla banku ostateczność, a dla klienta poważny kłopot, bowiem kredytobiorca musi zwrócić cały pozostały do spłaty dług. Zgodnie z prawem bankowym termin wypowiedzenia nie może być krótszy niż 30 dni lub 7 dni, jeśli w grę wchodzi zagrożenie upadłością (co dotyczy głównie przedsiębiorców). Umowa kredytowa może przewidywać dłuższe terminy.W przypadku kredytów konsumenckich, klient musi otrzymać informację o przyczynie wypowiedzenia umowy, a jeśli korzystamy z kredytu odnawialnego(np. linii kredytowej w ROR), to termin wypowiedzenia musi być co najmniej dwumiesięczny.

Zazwyczaj podstawą, aby wypowiedzieć umowy o kredyty we frankach jest nieuregulowanie w terminie kilku kolejnych rat, wprowadzenie banku w błąd na etapie decyzji kredytowej, znaczące obniżenie zdolności kredytowej, znaczący spadek wartości zabezpieczeń lub wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem.

Co istotne, sam fakt dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy „frankowej” przed sądem nie stanowi przesłanki do wypowiedzenia umowy kredytowej, a tym samym nie stanowi ryzyka wystąpienia negatywnych skutków prawnych.

Czym jest odfrankowienie umowy kredytowej?

Tzw. „odfrankowienie” umowy kredytowej może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku kredytów indeksowanych.

Kredyt indeksowany jest to kredyt udzielony oraz wypłacony w złotówkach, ale waloryzowany (indeksowany) do kursu franka szwajcarskiego. Bank po wypłaceniu kwoty kredytu w złotówkach, przelicza kwotę zobowiązania po kursie franka szwajcarskiego według tabel kursowych stosowanych przez bank.

Przy kredycie indeksowanym rata kredytu jest wstępnie wyliczana we frankach szwajcarskich według kursu kupna, po czym następuje jej przeliczenie do złotówek według kursu sprzedaży. Taki mechanizm powoduje, iż spłata każdej raty przez frankowicza jest uzależniona od kursów franka szwajcarskiego wynikających z tabel kursów banków.

„Odfrankowienie” wiąże się z roszczeniem zwrotu od banku nadpłat od każdej zapłaconej raty kredytu we franku. Co więcej, może doprowadzić do uniezależnienia spłaty kredytu od kursu franka szwajcarskiego poprzez zabieg, dzięki któremu kredyty we franku zostaną przekształcone w zwykły kredyt złotówkowy, co w konsekwencji prowadzi do spłaty kredyt udzielony w PLN, z uwzględnieniem dotychczas spłaconego kapitału.

Z czym wiąże się unieważnienie umowy kredytowej?

Po wydaniu 3 października 2019 r. przez TSUE wyczekiwanego miesiącami wyroku sądu w tak zwanej polskiej sprawie frankowej (C-260/18), frankowicze zastanawiają się co to może dla nich oznaczać.

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego oznacza, że kredyt hipoteczny nigdy nie został zawarty, a strony umowy kredytu hipotecznego powinny zwrócić sobie dotychczas udzielone świadczenia. Frankowicze, którym unieważniono kredyty we frankach, mają prawo do natychmiastowego zwrotu całości dotychczas spłaconych rat, odsetek i opłat na rzecz banku. Z kolei dla banku unieważnienie umowy kredytu we frankach oznacza prawo do natychmiastowego zwrotu faktycznie pożyczonego kapitału (ale nie odsetek).

Co istotne, zgodnie z art., 320 Kodeksu postępowania cywilnego w szczególnie uzasadnionych wyrok sądu może zawierać postanowienie o rozłożeniu na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. Oznacza to, iż kredytobiorca nie musi posiadać środków na natychmiastowy zwrot pozostałej części kapitału bankowi.

Co więcej, unieważnienie umowy kredytowej wiąże się z wykreśleniem z księgi wieczystej hipoteki. Oznacza to, że nieruchomość staje się wolna od zabezpieczeń i frankowicze w przypadku woli rozporządzenia nieruchomością nie są w żaden sposób ograniczeni.

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Katalog roszczeń względem banków z tytułu wiążących ich umów „frankowych” zależy od rodzaju umowy kredytowej oraz poszczególnych zapisów umownych.

Na początku należałoby dokonać rozróżnienia między kredytami indeksowanymi, a denominowanymi.

Kredyt indeksowany jest to kredyt udzielony oraz wypłacony w złotówkach, ale waloryzowany (indeksowany) do kursu franka szwajcarskiego. Bank po wypłaceniu kwoty kredytu w złotówkach, przelicza kwotę zobowiązania po kursie franka szwajcarskiego według tabel kursowych stosowanych przez bank. Co do zasady w przypadku kredytów indeksowanych (waloryzowanych) frankowicze mogą dochodzić zwrotu nadpłaconych rat i zmniejszenia salda zadłużenia.

Kredyt denominowany jest to kredyt, w którym wysokość zadłużenia w walucie obcej oblicza się według kursu kupna waluty w dniu podpisania umowy kredytowej. Oznacza to, iż w umowie kredytu jego kwota wyrażona jest w walucie kredytu, na przykład we frankach szwajcarskich, natomiast kredyt wypłacany jest kredytobiorcy w złotych po kursie waluty z dnia uruchomienia. W przypadku tych kredytów frankowicze mogą dochodzić unieważnienia umowy kredytowej w całości.

Dodatkowo, w zależności od zastosowanych przez sąd uregulowań, możliwym jest dochodzenie zwrotu składek uiszczonych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ubezpieczenia pomostowego.

Opinie klientów

Robert

„Świetna obsługa, profesjonaliści, pełne wsparcie ludzi z doświadczeniem niezależne od pory. Wspierali mnie cały czas i robią to dalej. Gorąco polecam. Moja upadłość ogłoszona dzieki tym ludziom. Mają duże doświadczenie. Serdecznie polecam i chętnie opowiem o całym przebiegu. Ja już jestem po wszystkim. Dziękuję”

Ania

„Owocna współpraca, dzięki niej będę w stanie stanąć na nogi, jestem mega szczęśliwa, że sie udało i bardzo ale to bardzo dziękuję za pomoc. Kancelaria jest bardzo zaangażowana w sprawy i pomagają naprawdę wyjść z kolosalnych długów. POLECAM GORĄCO WSZYSTKIM”

Hubert

„Polecam serdecznie tę kancelarię, na każdym kroku profesjonalna pomoc prawnicza! Szukałem wiele kancelarii, ale ta była jedna z najlepszych na jakie trafiłem, bardzo miła atmosfera, na każdym kroku kancelaria motywowała do działania! Upadłość u mnie ogłoszono z pozytywnym wynikiem. Serdecznie dziękuję! I polecam!”

Gosia

„Polecam współpracę. Dziękuję bardzo za pomoc w wygraniu mojej sprawy. Druga część jeszcze w toku ale mam nadzieje, że współpraca oraz wynik okażą sie tak samo pozytywne jak do tej pory. Pozdrawiam serdecznie caly zespół kancelarii i życzę dużo sukcesów.”

Daniel

„Miła i jednocześnie w pełni profesjonalna obsługa. Pomimo że moja sprawa nie należała do najłatwiejszych to cały czas miałem wsparcie kancelarii, przez co zaoszczędziłem sobie dużo stresu. Skuteczność 100%. Gorąco polecam.”

Aleksandra

„Serdecznie polecam wszystkich pracowników Kancelarii. Ich profesjonalizm i pełne zaangażowanie pozwoliły z sukcesem zakończyć moją i męża sprawę. Usługi Kancelarii oferowane są na najwyższym poziomie! W 100% polecam oddanie swoich spraw w ich ręce! Dziękuję bardzo za pomoc!”